Search Results

Articles Forums
Yudhistira Juwono

Yudhistira Juwono

Kata Brenda (Mamanya Vanya), saya dan Vanya mempunyai sifat yang sama...

Keliling Dunia

Keliling Dunia

Saya dan Aldebaran, keliling dunia setiap hari. Serius? Sangat serius. :-)